De Stichting

De Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh is een Algemeen Nut Beogende Instelling; een zogenaamde ANBI-instelling. Zij is opgericht op 20 februari 2015. De statuten van de stichting zijn op verzoek beschikbaar. In die statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 62713728. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN), het zgn. fiscaal nummer is 854928777.

Het jaarverslag van  voor 2016  hier het jaarverslag en hier de jaarrekening. , voor 2017 vindt u de rapportages hier:  Jaarverslag 2017  Jaarrekening 2017. Voor 2018 vindt u de rapportages hier Jaarrekening 2018. Voor 2019 vindt u rapportages hier Jaarrekening 2019.

 

De hoofdlijnen van het actuele plan staan op de website, www.buitenplaatsockenburgh.nl, vermeld. Deze zijn gebaseerd op het zgn. Plan B, dat op aanvraag beschikbaar is.

De actuele verhouding van de Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh is dat zij voor het tijdelijk gebruik van het landhuis Ockenburgh, rijksmonument Monument-nummer: 477021 en de achtergelegen gronden een gebruikersovereenkomst heeft. Zodra het overleg met de gemeente Den Haag, de huidige eigenaar van de buitenplaats, heeft geresulteerd in de bepaling van de juridische positie van de Stichting t.o.v. de buitenplaats voor de langere termijn, zullen de doelstellingen van de stichting worden vastgelegd in een meerjarenbeleidsprogramma.

De Stichting (SHBO) organiseert activiteiten en kleinschalige evenementen op de buitenplaats  en zorgt voor laagdrempelige horeca welke wordt uitgevoerd in het pop-up cafe/restaurant: Brasserie OCK, om een breed publiek te trekken naar Ockenburgh. In de opstart fase van augustus 2015 tot december 2016 werd de stichting in staat gesteld dit te doen door een tweetal projectsubsidies van de gemeente Den Haag en een aantal bijdragen van fondsen. De stichting weet zich voorts gesteund door een grote groep actieve donateurs en vrijwilligers en bedrijven, die hun kennis en werkkracht beschikbaar stellen. De website biedt een actueel inzicht in de huidige activiteiten en betrokkenen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de stichting besturen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers. In het vertrouwen, dat de Stichting haar doelstellingen voor de buitenplaats Ockenburgh ook voor de langere termijn vorm en inhoud kan geven, is uitbreiding van het bestuur voorzien.

Daarnaast wordt gewerkt aan een passende financiële organisatie, die ook een toereikende basis vormt voor de toekomst. Over het eerste jaar van de Stichting, t.w. 2015 zal met de jaarstukken over dit jaar (jaarverslag, verlies- en winstrekening en balans) inzicht en verantwoording worden geboden in het gevoerde beleid. Publicatie van de jaarstukken zal op de website worden vermeld en zijn, desgevraagd op afspraak, te raadplegen.

Donaties voor de restauratie en het herstel van onze 17e eeuwse buitenplaats zijn van harte welkom op: NL 78 RABO 0302 0203 73

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
  • Voorzitter: Petra Brekelmans-Zwinkels
  • Penningmeester: Peter Vorstermans
  • Secretaris: Guus Pieters
  • Vrijwilligers en HR: Dilia van der Bilt-Ham

Het bezoekadres is (na afspraak): Brasserie OCK in de kas achter het landhuis van Ockenburgh
Monsterseweg 4, 2553 RL ‘s-Gravenhage

Het post adres van de stichting:
Monsterseweg 4, 2553 RL ‘s-Gravenhage

E-mail: info@buitenplaatsockenburgh.nl

Website: www.buitenplaatsockenburgh.nl

Tot nadere toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

Petra Brekelmans,

Voorzitter  Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh

Ontwerp door en gebouwd door
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten